„Újra Tanulok” TÁMOP-2.1.6

Hazánk egyik meghatározó társadalmi/gazdasági problémája a foglalkoztatás EU átlagához viszonyított alacsony szintje (foglalkoztatási ráta: 55,4%), melynek oka: az alacsony iskolai végzettségű munkakeresők magas arány és alacsony foglalkoztatási mutatója.

A munkaerőpiac nem igényli az alacsony képzettségű munkavállalót. Ugyanakkor a piac keresi a szakképzett munkavállalót, ami nem áll kellő számban és arányban rendelkezésre. Ezen kíván a kormányzat változtatni az „Újra Tanulok” TÁMOP-2.1.6-12/1 programmal.

A Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú) „Újra tanulok!” című kiemelt projekt olyan országos jelentőségű program, amelyet  a Nemzeti Munkaügyi Hivatal  a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen valósít meg. A projekt megvalósítási időszakának kezdetétől, 2012. április 23-tól, a megvalósítás végéig (2015.04.22.) tart.

hirek.ws.all

A program általános célja:

 • a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése,
 • a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése,
 • a felnőttek tanulási kedvének javítása,
 • a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.

Kik vehetnek részt a programban?

A projekt közvetlenül azoknak a felnőtteknek kíván segítséget nyújtani, akik alacsony iskolai végzettségűek, illetve szakképzetlenek, akik elavult szakképzettséggel rendelkeznek, akik elbocsátással veszélyeztetett munkavállalók, valamint a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek pl. a fogyatékkal élők, nők és romák.
A projekt célja, hogy azok a felnőtteknek is lehetőséget adni kompetenciáik fejlesztésére, akik a hagyományos képzési rendszerekben nem boldogultak, nem szereztek semmilyen vagy korszerű képzettséget. De akiknek a foglalkoztathatóságuk javulásához fontos társadalmi érdek fűződik. Számukra az iskolarendszeren kívüli képzés adhatja meg leginkább a fejlődés, a szakmaszerzés lehetőségét.
Az Újra Tanulok TÁMOP-2.1.6-12/1 projekt keretében támogatásban részesülhetnek azok a tankötelezettségüket teljesített, de a rájuk irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek – foglalkoztatási helyzetüktől függetlenül – akik az alábbi kimenetű képzésekben való részvételt vállalják.

Mire lehet pályázni?

A TÁMOP-2.1.6-12/1 lehetőséget kínál arra, hogy a programban résztvevő kedvezményezettek felzárkózzanak és megszerezzék a szakképzésben való részvétel feltételét jelentő alapfokú végzettséget, iskolai végzettségtől függetlenül pótolják hiányzó kompetenciáikat, valamint arra, hogy a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, egy konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezzenek, és ezáltal javuljon a foglalkoztathatóságuk.

Tehát a projekben:

 • Befejezhetik az általános iskolát azok, akiknek ez tanköteles életkorukban nem sikerült és rendelkeznek legalább a 6. osztály befejezését igazoló bizonyítvánnyal, valamint a megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe.
 • Megszerezhetik a szakképzés megkezdéséhez szükséges kompetenciákat azok, akiknek a program időtartama nem teszi lehetővé az általános iskola befejezését, de a szakképzésbe való bekapcsolódáshoz szükséges kompetenciák megszerzése esélyt ad arra, hogy a munkaerőpiacon hasznosítható szakmai tudást szerezzenek. A megszerzett ismeretek alapján bekapcsolódhatnak a szakképzésbe.
 • A választott szakképzés megkezdéséhez szükséges iskolai végzettséggel rendelkezők megszerezhetik az állam által elismert, illetve akkreditált felnőttképzési program szerinti képzettséget. Ennek során elsősorban olyan szakmákat sajátíthatnak el, amely iránt a rendelkezésre álló információk alapján kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon, vagy amelyek tekintetében az egyén a foglalkoztatásra munkáltatói szándéknyilatkozattal rendelkezik.
 • Azok a felnőttek, akik már rendelkeznek valamilyen szakmai előképzettséggel, lehetőséget kapnak magasabb szintű, hiányszakmába sorolt (rész) szakképesítés megszerzésére.
 • Az elavult szakmával rendelkező felnőttek számára lehetőséget biztosít a program olyan új (rész) szakképesítés megszerzésére, amely iránt kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon.

Mekkora összegre lehet pályázni?

A program keretében a támogatásban részesülő személy részére a munkaügyi központ az alábbi képzéshez kapcsolódó támogatásokat állapíthatja meg:

 • a képző intézmény által megállapított képzési költség és vizsgadíj átvállalása, valamint
 • a képzés sikeres befejezését követően a képzés óraszámától függő egyszeri juttatás.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a fentieken kívül semmilyen más támogatás nem adható, azaz nincs lehetőség utazási költségtérítésre, keresetpótló juttatásra, stb. Az igénybe vett képzés kizárólag OKJ-s vagy jogszabály által felhatalmazott szervezet által akkreditált képzés lehet.

Annak érdekében, hogy a felkínált képzési lehetőséget a célcsoport lehető legnagyobb hányada minimális lemorzsolódás mellett igénybe vegye, a képzés eredményes befejezését követően maximum 100 ezer forint az egyszeri támogatás, melyet differenciáltan, a képzés időtartamától függően kell meghatározni az alábbiak szerint:

 • 150 óráig: bruttó 50.000 Ft
 • 51-500 óra: bruttó 75.000 Ft
 • 500 óra felett: bruttó 100.000 Ft.

A Türr István Képző és Kutató Intézet alaptevékenysége

A TKKI feladatai: kapcsolattartás az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási Read more


fst054036

Türr István Képző és Kutató Intézet

A Türr István Képző és Kutató Intézet (TKKI) az Emberi Erőforrások Minisztériumának (EMMI) felnőttképzési és Read more


Business office work photo (2)

Mi lesz a Digitális Otthon Program következő állomása?

A Digitális Otthon Program együttműködő partnereit márciusban közbeszerzési eljárás keretében választják ki és a tervek Read more