Módosítaná a költségvetés főszámait a számvevőszéki bizottság

A korábban benyújtott javaslathoz képest további 10 milliárd forinttal emelné az idei költségvetés kiadási főösszegét és hiányát a parlament számvevőszéki és költségvetési bizottságának módosító javaslata.