Megalapozatlan az alapvető jogok biztosának beadványa

Dr. Szabó Máté, az Alapvető Jogok Biztosa az Alkotmánybírósághoz benyújtott indítványában kérte, hogy az Alkotmánybíróság semmisítse meg a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban új Ptk.) „közeli hozzátartozó” meghatározásáról szóló 8:1. § (1) bekezdésének 1. pontját, mivel álláspontja szerint az ellentétes az Alaptörvényben foglaltakkal. Beadványában kifogásolta, hogy a bejegyzett élettársakra utalás kimaradt a „közeli hozzátartozó” fogalmából. Közlemény.