Martonyi János európai kollégáinak írt levele

Martonyi János 2013. március 8-án kelt levélben tájékoztatta az Európai Unió tagállamainak külügyminisztereit az Alaptörvény tervezett módosításával kapcsolatban. Közlemény.