Hirek » Keresési eredmények » hirek.ws.all bejegyzései

Szociális Szövetkezet.

Mátrai Szociális Szövetkezet.

Heves Megye első szociális szövetkezetét alakították meg mely képzéseken keresztül valósít meg termelést és munkahelyteremtést!

Képzés munkahelyteremtés és termelés, ezekkel a szavakkal indította útjára a Mátrai Termelési és Képzési Szociális Szövetkezet Fülöp Henrik intézményvezető. Többek között elmondta, hogy a képzés ideje alatt a hallgatók, résztvevők egyidejűleg gyakorlat keretében megismerkedhetnek és gondozhatják a például elültettetett növényeket, stb. (mezőgazdasági munkás tanfolyam)

Felnőttképzés

Országos Hírek
hirek.ws.all  hirak.ws.orszagos

Téli közfoglalkoztatás!

 

A cégek elvárnak.

Nagyon fontos kompetenciák, amelyeket a cégek elvárnak:
A személyes kompetenciák azok az adottságok és személyiségjellemzők, amelyek meghatározzák és befolyásolják az egyén teljesítményét, hatékonyságát a munkavégzés során.
Fontosabb személyes kompetenciák: felelősségtudat, kitartás, precizitás, pontosság, önállóság, önfegyelem, stressz tűrő képesség, terhelhetőség, szorgalom, önfejlődés, elkötelezettség.

Felnőttképzés     Hirek.ws.all – hirek.ws.orszagos

Állások, ingyenes képzések – Téli közfoglalkoztatás!

Kérem, segítsen és juttassa el minél több emberhez az információt , hogy az sok családban szerezzenek szakmát, képesítést!
Azért, hogy a zord, hideg, sötét téli napok se teljenek tétlenséggel… Czomba Sándor, az NGM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a téli közfoglalkoztatást érintő kormánydöntésről nyilatkozott a kormany.hu-nak.
Használja ki a lehetőséget, és legyen azon több ezer munkanélküli között, akik bevonásra kerülnek a közmunka-programba ezen a télen.

Közülük százezren dolgoznak majd idén novembertől jövő év áprilisáig, további százezren pedig olyan költségtérítés mentes képzést, továbbképzést vagy átképzést kapnak a közfoglalkoztatás keretében, amellyel elhelyezkedési esélyeik a nyílt munkaerőpiacon növekedhetnek. Legyen közöttük Ön is! Amennyiben munkanélküli álláskereső ne hagyja ki ezt az INGYENES tanulási lehetőséget, és jelezze már MOST részvételi szándékát előre, hogy bekerülhessen!A téli átmeneti közfoglalkoztatásban várhatóan részt vesz majd a jelenlegi közfoglalkoztatottak egy része, de bevonásra kerülnek további hátrányos- és halmozottan hátrányos helyzetű, mély szegénységben élő és a kisebbségben élő nemzetiségi álláskeresők is!A 2013/2014-es téli időszakra tervezett közfoglalkoztatás országos szintű programként működik majd. Pontosan ezért… Amennyiben Ön is ehhez a réteghez tartozik, ne hagyja, hogy mások megelőzzék, és lemaradjon erről a lehetőségről! ELŐREGISZTRÁLJON MOST – KÉPZÉSI LISTA ITT!!!

Az idén decembertől jövő év március végéig tervezett képzési időszakban a közfoglalkoztatottak számára különböző, az igényekhez alkalmazkodó felzárkóztató, szakmai felkészítő, betanító, és szakmai végzettséget adó tanfolyamok elindítása van terve véve annak érdekében, hogy a résztvevők elhelyezkedési esélyei a nyílt munkaerőpiacon növekedjenek. Regisztráljon időben, hogy ne maradjon ki a pár napon belüli óriási jelentkezés miatt az IGYENES képzésből, és Ön is szakmát szerezhessen IGYEN!!! A közfoglalkoztatásban résztvevők a képzések ideje alatt a jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatási bért kapják, a foglalkoztatás és képzés várhatóan hétköznaponként, napi 6 órás időtartamban történik majd.        Ön se szalassza el ezt a kihagyhatatlan lehetőséget, és jelentkezzen MOST az elsők között!!!

Téli közfoglalkoztatás.

HIREK.WS.ALL HIREK.WS.ORSZAGOS

Fülöp Henrik – Tehetséggondozás tudatos nevelés és helyes iránymutatás.

A gyöngyösi központú “IOSZIA” Észak-Magyarországon immár egy évtizede segíti az ott élő családok minden tagját!
Család Barát Képzési Program”-mal kapcsolatosan Fülöp Henrik elmondta, hogy a
mélyszegénységben élő családok kulcs kompetencia megszerzését tartja legfontosabbnak a jelen és a jövő szempontjából.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hirek.ws.all  –  hirek.ws.orszagos

Munkahelyi diszkrimináció, esélyegyenlőtlenség, alaptalan megkülönböztetés!

 Az „IOSZIA“ Felnőttképzési Intézmény Vizsgaközpont és Nyelvvizsgahely a fejlődésért és a felzárkóztatásért!

A hátrányos helyzetűek, a mély szegénységben élők és a roma származásúak munkaerő piacra történő integrálódásához nélkülözhetetlen a napra kész szakmai ismeretanyag és az ahhoz kapcsolódó gyakorlat elsajátítása, az IOSZIA a lehető legelhivatottabban, perfekcionizmusra törekedve indítja, szervezi és gondozza az Intézmény nevéhez kapcsolódó tanfolyamokat, képzéseket és tréningeket, azért, hogy a nálunk sikeres vizsgát tett Hallgatók minél rövidebb idő alatt a végzettségüknek / szakmájuknak megfelelő munkához juthassanak.  Intézményünk egy évtizedes fennállása óta a pozitív és negatív tapasztalatokat egyaránt folyamatosan monitorozva, majd azt kiértékelve  konklúziót von le és a megoldást a tanfolyamaink tematikájába,  a megfelelő modulhoz kapcsoltan adaptálja, ezzel  egyrészt emeljük az oktatás színvonalát, másrészt pedig a képzésből kikerülő Hallgatókat felkészítjük a napjainkban sajnos egyre gyakoribb, méltatlan társadalmi jelenség, a munkahelyi diszkrimináció, esélyegyenlőtlenség, alaptalan megkülönböztetés rutinszerű, etikus, intelligens és kifogásolhatatlan módon történő kezelésének elsajátítására (utókövetés).
„IOSZIA” olyan céllal jött létre, hogy működési területein valódi, elszámolható minőséggel megkülönböztetett helyet vívjon ki a versenypiacon.”
Tisztelettel: Fülöp Henrik intézményvezető

Roma felzárkóztatás 
Hirek.ws.all  – Hirek.ws.orszagos

Roma felzárkóztatás felnőttképzés keretében!

Az IOSZIA Felnőttképzési Intézmény Fülöp Henrik vezetésével és fáradhatatlan munkásságával a 2013–2015-ös időszakban a hátrányos helyzetű munkavállalók munkaerő-piaci helyzetének javítását elősegítő hiányszakmák képzésének indítását célozta meg. Indítandó képzések lista itt: Felnőttképzés

 A gazdasági növekedés, a társadalmi kohézió erősítése mindenkori támogatásával-elsősorban azt szorgalmazza, hogy a képzésben résztvevők munkaerő-piacra történő kilépése a képzést követően minél hamarabb megvalósuljon. Mindenkor figyelembe véve és együttműködve. a kormány elképzeléseit és erőfeszítéseit pl: Munka Tervben foglaltak, Országos Roma Önkormányzat célkitűzéseit, Nemzeti Munkaügyi Hivatal törekvéseit, Türr István Képző és Kutató Intézet feladatait.

A társadalom szélére szorultak, vagy a Roma nemzetiséghez tartozó munkanélküli csoportok munkaerőpiacra való bekapcsolása, képzésekkel történő besegítése, továbbá minden erővel megelőzni az ilyen csoportok teljes kirekesztődését.  Képzéseink indítását ennek jegyében és fenti célcsoportunk tekintetében megvalósítjuk meg.     
Forrás: Fülöp Henrik
átvette :Cs.Péter – Hír T

hirek.ws.all, hirek.ws.orszagos

Az IOSZIA rövid történeti áttekintése!

Felnőttképzés Felnőtt módon!

A 2003-ban kialakított oktatási stratégiát követően megerősödve, tapasztalatokat gyűjtve (mintavétel, mérések, indikátorok), alapítása óta nagy utat tett meg az IOSZIA Kft., míg a munkaerőpiac igényeit magas szinten kielégítő, hazai és európai kihívásoknak, az elvárt minőségi színvonalnak, az előírt szabványoknak megfelelő Észak-magyarországi regionális felnőttképzési központtá, valamint vizsga és nyelvvizsga hellyé válhatott.
Kronológiájában – csak néhány szóban említve – a következő főbb mérföldkövekre vagyunk büszkék:
2003. Gábor Dénes Főiskola Gyöngyösi Konzultációs Központjának fejlesztése; OKJ-s vizsgára történő felkészítés, Nyelvvizsgára történő felkészítés;
2004. Gábor Dénes Főiskola Gyöngyösi Konzultációs Központ teljes körű oktatásszervezési és igazgatási feladatok ellátása;
2005. ECL nyelvvizsgára történő felkészítés, Gábor Dénes Főiskola Gyöngyösi Konzultációs Központjában a főiskolai képzés teljes körű koordinálása (humán erőforrás, időrendi táblák megszervezése, stb. (410 hallgató)), vállalati képzések indítása (üzletszerzés);
2005. OKJ-s tanfolyamok indítása, kisebbségi képzések igényfelmérése (Roma családok látogatása)
2006. Vác, Isaszeg konzultációs központok kialakítása, GDF konzultációs központjainak átvétele és migrálása Gyöngyöshöz;
2006. Neumann János Számítógép-tudományi Társaság helyi szervezetének megalakítása, a digitális írástudás népszerűsítése, terjesztése és a digitális analfabetizmus régiónkban történő felszámolásába történő elhivatott szerepvállalásunk;
2006. A Gyöngyösi Oktatásért és Kultúráért Alapítvány céljainak kidolgozása, létrehozása, gyöngyösi Tudás Centrum kialakítása;
2006. Microsoft Magyarországgal tárgyalások megkezdése, Regionális Vizsgaközpont kialakításának kezdeményezése elsőként Magyarországon;
2006. SZÁMALK Felnőtt- és Továbbképző Központtal együttműködési keretszerződés kötése;
2007. gyöngyösi képző intézményekkel történő együttműködések kialakítása, intézmények támogatása, a Turisztikai és Idegenforgalmi Egyesület működésének megkezdése;
2007. a Magyar Internet Média és WEB Díj útjára indítása; Roma gyermekek feltartóztatásának megkezdése.
2007. saját oktatóközpont kialakításának megkezdése, saját gazdasági és informatikai könyvtár létrehozása, intézményi informatikai oktatási infrastruktúra fejlesztése;
2007. Az Észak-magyarországi Regionális GDF központtá válás gyöngyösön, oktatási központok teljes körű koordinációjának és irányításának átvétele (Salgótarján, Hatvan, Isaszeg, Vác, Gyöngyös, Eger, Kecskemét, Miskolc);
2008. május Microsoft Office programakkreditáció;
 2008. vállalati képzések megkezdése, OKJ-s tanfolyamok bővítése;
2009. Intézmény-akkreditáció;
2009. ECDL vizsgaközponttá válás;
2009. ECL Európai Unió által akkreditált nyelvvizsgarendszer bevezetése (Pécsi Tudomány Egyetem) – nyelvvizsgahellyé válás;
2009. az Európai Unió Kereskedelmi és Iparkamarája által kiírt nemzetközileg elismert és több mint 49 ország szakértőiből felállított zsűri által odaítélt DISKOBOLOS díj elnyerése;
2009. Gyöngyösi Tehetségpont létrehozása;  mélyszegénységben élők  rom családok segítésére tett lépések)
2009. ECDL vizsgaközpont nyitása Gyöngyösön;
2010. a Gyöngyösi Tehetségpont tehetséggondozó műhelyeink kialakítása:
Ökológiai Tehetséggondozó Műhely, Roma integráció
Nyelvi Tehetséggondozó Műhely,
Informatikai Tehetséggondozó Műhely.
2010. az első tehetséggondozó tábor megszervezése és lebonyolítása 3 turnusban, több mint 70 gyermekkel;
2010. „Jó gyakorlat” cím elnyerése Tehetségpontunk munkájának elismeréseként, mely már ekkor akkreditált (Roma gyermekek integrálása a programba);
2010. Carolus Magnus University Brussels–lel történő kapcsolatfelvétel, BSc., MSc., MBA és Ph.D. képzések Magyarországra történő adoptálása, majd közös felsőoktatási program bevezetésének kezdeményezése Magyarországon (szerződéskötés);
2010. GCL képzések magyarországi bevezetésére irányuló kapcsolatfelvétel, a stratégia előkészítése;
2010. Budapesti Műszaki Egyetem általános és szakiránnyal bővített nyelvvizsga rendszerének Gyöngyösre adoptálása (nyelvvizsghahely);
2010-ben és 2011-ben két alkalommal vettünk részt MTA Gyerekszegénység Elleni Programban; (Romák számára indított tanfolyamok)
2010. Tűzvédelmi előadó programakkreditáció;
2011. Angol és német nyelvi programakkreditáció;
2012. Magyarországon egyedülálló, az Európai Unió által elfogadott GCL kizárólagos nemzeti licenc szerződés aláírása, a program országos bevetésének indítása;
2012. Microsoft Magyarország egyedül álló módon, a több éves erőfeszítést követően oktatási és felnőttképzési együttműködési megállapodást írt alá intézményünkkel, melynek keretében közösen indítottuk útjára a hivatalos Észak magyarországi regionális oktató központot;
Ezt követően teljes jogosultságot szereztünk elsőként Magyarországon a fővároson kívül. Az együttműködés során az IOSZIA Felnőttképzési Intézmény a Microsoft Magyarország az Észak-magyarországi oktatási és felnőttképzési partnerévé válását követően az ügyfélkörébe tartozó általános- és középiskolák, felsőoktatási intézmények, vállalkozások és a közszféra szereplői között végez oktatási tevékenységet;
Az együttműködés során megvalósuló képzések területei:
tehetséggondozás,
digitális írástudás,
digitális esélyegyenlőség,
szakmai (informatikai) képzések,
a Microsoft által fejlesztett programok bevezetésének támogatása, oktatása,
tanárok szakmai továbbképzése.
A fentieket követően:
2012. Magyarországon egyedülálló oktatási keretszerződést sikerült kötnünk a Hewlett-Packard Magyarországgal;
2012. Microsoft Office Specialist nemzetközileg elfogadott Microsoft minősítést adó- Hivatalos Certiport Teszt Center létrehozása és országos szinten történő működésének előkészítése.
2013. Idegen nyelvi és Informatikai kompetenciák fejlesztése projekt (TÁMOP-2.1.2) szerződött oktatási partnerré válás.
2013. TÁMOP-1.1.2 Munkaügyi központ által kiírt pályázatok elnyerése, és a szakmát adó képzések indítása, valamint azok vizsgajogosultságainak megszerzése.
A stratégiai és minőségi céljaink között talán a legfontosabb a tanúsítványok, minősítések és engedélyek megszerzése, továbbá ezek releváns, precíz, példaértékű alkalmazása a képzéseken résztvevők számára.
A képzések köre folyamatosan változó, a felmerülő igényekhez igazodik. A lakosság körében is egyre inkább ismertté vált az „IOSZIA” név, mint oktató- és vizsgaközpont – amelyet az indított képzések és végzett hallgatók folyamatosan növekvő száma hűen tükröz. Csak ebben az évben több száz képzésünk indult eddig, amelynek segítségével több, mint ezerhatszáz embert segítettünk hozzá a megfelelő szakmai, informatikai és nyelvi kompetenciák megszerzéséhez. Jelenleg közel 200 tanárral, szakemberrel vagyunk kapcsolatban és dolgozunk velük együtt, így valamennyi ágazatot tekintve megfelelően képzett, szakmai gyakorlattal, tapasztalattal rendelkező oktatót tudunk képzéseink lebonyolításába bevonni (humán erőforrás menedzsment).

Fülöp Henrik      FELNŐTTKÉPZÉS

Hirek.ws.orszagos
Hirek.ws.all

Új felnőttképzési törvény – Itt letölthető!

Felnőttképzési törvény 2013 letöltés!

Felnőttképzés
hirek.ws.all

 

Új Adótanácsadó képzés! (Felsőoktatási végzettség nélkül is elvégezhető )

55 344 01 Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés moduljai és feladatprofiljai
Az új OKJ rendszerében felsőoktatási végzettség nélkül is elvégezhető az adótanácsadó képzés! Szeptember 1-től,
A szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti
10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
10767-12 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
10768-12 Közvetlen adózási feladatok
10769-12 Közvetett adózási feladatok
10770-12 Egyéb adózási feladatok ellátása
10771-12 Számviteli feladatok ellátása
10772-12 Adó-tanácsadási tevékenység
10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
Feladatprofil:

Azonosítja a tanácsadói tevékenysége szempontjából releváns tényállási elemeket, a meghatározó összefüggéseket
Értelmezi az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazza a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködik
Különös figyelmet fordít azokra a jogi kérdésekre, amelyek eltérnek a megszokottól, vagy értelmezést igényelnek
Alkalmazza a jogrendszer adózással kapcsolatos fogalmait, azok pontos tartalmát, és figyelemmel kíséri a szakmai gyakorlatból ismert értelmezést
Alkalmazza a közigazgatási eljárási szabályokat
10767-12 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
Feladatprofil:

Felismeri az egyes adókötelezettségekhez kapcsolódó adóigazgatási eljárási cselekményeket, rámutat az adókötelezettségek elmulasztásának következményeire
Önállóan értelmezi és követi az új adójogi eljárási normákat, nyomon követi a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait
Tájékoztatja megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről
Megvalósítható javaslatokat fogalmaz meg megbízójának a hatóságokkal kapcsolatos optimális magatartásra
Tanácsot ad megbízójának az ellenőrzések során követendő célszerű hozzáállásra, tájékoztatást nyújt a kötelezettségszegés jogkövetkezményeiről
Elkészíti és ellenőrzi az adóbevallásokat, nyomtatványokat

10768-12 Közvetlen adózási feladatok
Feladatprofil:

A gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően külső segítség nélkül teljes körűen átlátja az adókötelezettségeket, tanácsot ad a követendő magatartást illetően, segítséget nyújt a döntéshozatalhoz
A bonyolult, rendkívüli tényállások esetén a vonatkozó szabályok és a szakirodalom áttekintése alapján tájékoztatja megbízóját vagy az őt alkalmazó vállalkozás felelős vezetőit, segíti a vele dolgozó vezető tanácsadót és együttműködik más tanácsadókkal
Figyelemmel kíséri a tevékenységét érintő jogszabályváltozásokat, föltárja azok gyakorlati jelentőségét, következményeit, azoknak a megbízójára vagy az őt alkalmazó vállalkozásra gyakorolt hatását
Ellenőrzi és felügyeli az adókötelezettségek teljesítését, bevallásokat készít és ellenőriz, képviseli a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismeri az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást ad a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről
Megbízás alapján vagy munkaköri kötelezettségéhez kapcsolódóan ellenőrzi a megbízó (munkáltató) adókötelezettségeinek teljesítését; azonosítja az adókockázatokat, javaslatot tesz ezek kiszűrésének módszereire
Megbízás alapján részt vesz az adózó számára belföldi jogszabályi környezetben adózási alternatívák kidolgozásában, optimális megoldások keresésében, kiválasztásában

Felnöttképzés – IOSZIA
kepzes@ioszia.hu
hirek.ws.all

Új Adótanácsadó képzés  felsőoktatási végzettség  nélkül is elvégezhető

Észak-Magyarországi Regionális Felnőttképzési Projekt.

Észak-Magyarországi Regionális Felnőttképzési Projekt.
hirek.ws.all

OKJ-S TANFOLYAMOK OLCSÓN, GYORSAN ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYAN.

OKJ-S TANFOLYAMOK AZ OKJ VÁLTOZÁS ELŐTT OLCSÓN, GYORSAN ÉS KÖLTSÉGHATÉKONYAN.

OKJ-S TANFOLYAMOK:
Szociális gondozó olcsón és gyorsan – Pénzügyi-számviteli ügyintéző olcsón és gyorsan – Mérlegképes könyvelő olcsón és gyorsan – Államháztartási mérlegképes könyvelő olcsón és gyorsan  – Pedagógiai asszisztens olcsón és gyorsan   – Tb és bérügyi szakelőadó olcsón és gyorsan – Óvodai dajka olcsón és gyorsan – Logisztikai ügyintéző olcsón és gyorsan – Valuta ügyintéző és pénztáros olcsón és gyorsan – Szakács olcsón és gyorsan – PLC  programozó olcsón és gyorsan – Államháztartási mérlegképes könyvelő olcsón és gyorsan – Vendéglátó eladó olcsón és gyorsan – Biztonsági őr olcsón és gyorsan – Bolti pénztáros olcsón és gyorsan   – Élelmiszer és vegyi áru eladó olcsón és gyorsan – Töltőállomás-kezelő olcsón és gyorsan – Tűzvédelmi előadó olcsón és gyorsan – ECDL olcsón és gyorsan – Gyermek és ifjúságfelügyelő olcsón és gyorsan – Kereskedő, boltvezető olcsón és gyorsan – Raktárkezelő olcsón és gyorsan – Útfenntartó olcsón és gyorsan – CNC forgácsoló olcsón és gyorsan – Útépítő olcsón és gyorsan – Gépíró,szövegszerkesztő olcsón és gyorsan – Mentőápoló olcsón és gyorsan – Targoncavezető  olcsón és gyorsan – Raktárkezelő olcsón és gyorsan – Angol alapfokú komplex államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő olcsón és gyorsan – Angol középfokú komplex államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő olcsón és gyorsan – Német középfokú komplex államilag elismert nyelvvizsgára felkészítő olcsón és gyorsan – Angol Német nyelvtanfolyamok minden szinten olcsón és gyorsan.

Jelentkezzen mihamarabb a korlátozott létszám miatt!

Támogatott nyelvi és informatikai képzéseink indulnak:
 – Heves Megye TÁMOP-2.1.2
 – Borsod-Abaúj-Zemplén megye TÁMOP-2.1.2
 – Nógrád Megye TÁMOP-2.1.2
Az TAMOP 2.1.2 IOSZIA oldalon megtalálhatók a támogatott tanfolyamokkal kapcsolatosan információk. Indulási időpontok, helyszínek, tanfolyamok.

hirek.ws.all

OKJ-s tanfolyamok, felnőttképzés, OKJ, tanfolyamok változása!

Tisztelt olvasó, hallgató!

Szeretnénk, ha tudná milyen nagy változások előtt áll a felnőttképzés (OKJ-s tanfolyamok).
A szakmát adó tanfolyamok választéka közel a felére csökken, ellenben óraszáma megduplázódik.
Ezzel természetesen a képzési idő és a képzés díj is megnő. Most még van egy utolsó lehetősége, hogy gyorsan és
költséghatékonyan szerezzen szakmát!

OKJ-s tanfolyamok, felnőttképzés, OKJ, tanfolyamok változása!

 • Szociális gondozó tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Mérlegképes könyvelő tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Pedagógiai asszisztens tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Tb és bérügyi szakelőadó tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Óvodai dajka tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Logisztikai ügyintéző tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Valutaügyintéző és pénztáros tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Szakács tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • PLC – programozó tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

Salgótarján:

 • Államháztartási mérlegképes könyvelő tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Vendéglátó eladó tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Biztonsági őr tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Gépkezelő tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Bolti pénztáros tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Élelmiszer és vegyi áru eladó tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Töltőállomás-kezelő tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Tűzvédelmi előadó tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • ECDL tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Gyermek és ifjúságfelügyelő tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Kereskedő, boltvezető tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

 

 • Raktárkezelő tanfolyamok Abasár, Balassagyarmat, Bátonyterenye, Eger, Encs, Füzesabony, Gyöngyös, Hajdúböszörmény, Hatvan, Heves, Jósvafő, Markaz, Mezőkövesd, Miskolc, Ózd, Pásztó, Pétervására, Rétság, Salgótarján, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Tiszaújváros, Visonta

tanfolyam-miskolc.hu | tanfolyameger.hu | tanfolyamhatvan.hu | tanfolyamsalgotarjan.hu | tanfolyambalassagyarmat.hu | tanfolyamgyongyos.hu | tanfolyampaszto.hu

hirek.ws.all

TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001 “Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”.

TÁMOP 2.1.2 projekt – Nyelvtanfolyamok szinte ingyen!

projekt logó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁMOP 2.1.2/12-1-2012-0001 “Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése”.

Elérhetőségeink:
E-mail: tamop-2.1.2@ioszia.hu
Telefon: +36 (30) 852 5071, +36 (30) 851 3767, +36(30) 852 3435 
hirek.ws.all

KIH logó www.tudasodajovod.hu NT logo