A Türr István Képző és Kutató Intézet alaptevékenysége

A TKKI feladatai:

  • kapcsolattartás az önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, az egyházakkal, szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a területileg illetékes kormányhivatalokkal, a munkaadók és a munkavállalók szervezeteivel, továbbá a területileg illetékes kamarával,
  • a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának bővítése,
  • a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése,
  • a társadalmi felzárkózást akadályozó lakhatási feltételek javítása,
  • a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása,
  • a társadalmi felzárkózáshoz kapcsolódó kutatási feladatok, beleértve a nemzetközi együttműködésben megvalósuló kutatási tevékenységet,
  • a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok kiemelt kezelése,
  • részvétel határon átnyúló együttműködésben, különösen a kárpát-medencei egységes szak-és felnőttképzés kialakítása érdekében,
  • részvétel a nemzetközi romaintegrációs stratégiák uniós keretrendszere alapján készülő nemzeti stratégia kidolgozásában és megvalósításában.

 

A Türr István Képző és Kutató Intézet székhelyén és telephelyein vizsgáztat és ahhoz kapcsolódó tevékenységet folytathat.

hirek.ws.all