Civil javaslatok az uniós támogatások felhasználására

A Roma Koordinációs Tanács (ROK-T) ajánlást fogalmazott meg az Európai Unió 2014–2020-as támogatási időszakára készülő tervezetről és megtárgyalta a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia végrehajtásának a 2012-2014. évekre szóló kormányzati intézkedési tervezetét. A ROK-T elnöki feladatait Kovács Zoltán, az EMMI társadalmi felzárkózásért felelős államtitkára látta el.